My Blog List

Thursday, January 21, 2016

MIRO & COBRA Cobra museumWeer een tentoonstelling die een beroemde naam uit de kunsthistorie koppelt aan de eigen collectie.
Nu Cobra en Miro. Een beetje gezochte combinatie. Een belangrijke troef die door het museum wordt uitgespeeld is dat Cobra en Miro hun kunst deels spontaan lieten ontstaan en vaak speels experimenteerden. Er zijn heel wat kunstenaars in de 20e eeuw hetzelfde deden.  Miro en Corneille gebruiken vaak de vogel als boodschapper tussen hemel en aarde. Dat Miro de vogel altijd combineerde met de vrouw wordt even vergeten. En zo zijn er meer bezwaren tegen de combinatie te vinden.
Belangrijker is versterken ze elkaar nu ze naast elkaar hangen. Miro wint op alle fronten. Van Miro zijn zoveel werken aanwezig, dat een solo zeer goed had gekund. Of mag dat niet van bestuur of subsidiegevers?
Een 'zaal' laat beeldhouwwerken zien, waarbij bestaande voorwerpen gebruikt zijn om mens of dier uit te beelden.
MIRO FEMME 1969
o.a. Schild van een schildpad, bronzen voet en hand

MIRO STIERENKOP
o.a. hoorn en koperen handje


ROBERT JACOBSON  ACCORDEONSPELER 1952

HENRY HEERAP NAPOLEON 1944
                                                                      
MIRO -PAYSAGE (LE LIEVRE) 1927
MIRO  CONSTELLATION  1940 (?)
Een set prenten

MIRO Z.T. 1967

Werken uit zijn laatste periode.


MIRO - Z.T.hij experimenteerde met velerlei ondergronden, zoals jute zakkenNo comments: