My Blog List

Thursday, October 13, 2016

(IN)CONSTANTCY OF SPACE Arti et Amicitiae AmsterdamIn deze tentoonstelling rond het thema De Ruimte die is Vormgegeven door de Mens toont werk van Nederlandse en Kroatische kunstenaars. Ze hebben gemeen dat ze in hun werk onderzoeken hoe de ruimte inwerkt op de mens. Niet alleen fysiek, maar ook sociologisch, psychologisch en ideologisch.
Het spreekt vanzelf dat de Nederlanders door hun geografische, economische en religieuze achtergrond anders kijken naar de mens in zijn zelf gecreëerde ruimte dan de Kroatiers.
ANKE VAN DEN BERG INFERNO 2015
Een omgekeerde toren van Babylon rijst op uit de diepte en brengt verdeeldheid onder de mensen 

ANTONIO GRCIG THE SHADOW OF THE DESTROYED SYNAGOGE 2016
Nauwkeurig heeft hij de schaduw berekend van het vernielde gebouw. Met zwarte verf heeft hij de schaduw aangebracht in de hoop dat de inwoners van Zagreb de Holocaust niet zullen vergeten.

ROBBIE CORNELISSEN THE WAITING ROOM (EUROPE) 2015
In de tekeningen van Cornelissen zien we ruimtes met een enorme dieptes.
Vluchtelingen van buiten Europa wachten op hun toelating tot Europa, hun paradijs.
FERENC MOLNAR HUMAN NATURE BUDAPEST 2015
De mens bouwt zijn steden en verdrijft daardoor de natuur(beleving).
Hij bouwde de hoek in zijn studio op met 2 foto's van wolkenluchten en een zwart karton.


TANJA DEMAN MUSEUM LIBARY 2014
Een van haar bewerkte foto's uit de serie Temples of Culture(2014), waarin de natuur haar ruimte terug eist.
ZLATKO KOPLJAR TATE MODERN 2015
Door betonnen schaalmodellen te tonen van geplande uitbreidingen van musea stelt hij vragen over de rol van de musea, die steeds aantrekkelijker willen zijn en daarvoor architectuur inzette,

ZOLTAN NOVAK INCONSTANCY OF SPACE 2016
Een muurschildering waarbij de relatie tussen de mensen verbeeld wordt door cirkels en strepen.
SANDRO SETOLA  RETREAT 2013
Uitgangspunt was een zware depressie. Het leverde een beeld op van een enorme ondergrondse schuilkelder voor een atoomaanval.


DANIEL ZEZELJ  BROOKLYN BABYLON 2011
Het doolhof van de moderne stad die de mens verwart en tot wanhoop drijft.

No comments: