My Blog List

Wednesday, June 19, 2013

VOLKSKRANTPRIJS,JAN NIEUWENHUIJS, EVI VINGERLING in Stedelijk Schiedam

 De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2013 kent 5 genomineerden. Van hen is werk te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Bekende kunstenaars hebben een voordracht gedaan en een jury heeft de prijs toegekend aan Femmy Otten(1981, NL). Ze heeft het afgelopen jaar al op diverse plaatsen haar werk laten zien. Ze werkt in gips en hout, schildert op elke ondergrond en voorziet de werken van symbolen en tekens buiten het werk om. Het is heel herkenbaar, maar verliest snel de magie die duidelijk opgeroepen wordt. Ze verbindt de oude kunst met haar eigen ervaringen en laat de seks daarin duidelijk een rol spreken. Toch zijn haar werken niet erotisch, daarvoor zijn ze te afstandelijk.
Interessant werk maakt Zoro Feigl(1983,NL) maakt machinale beelden die bewegen en geluiden voortbrengen.
Detour(2012) bestaat uit een lange reep groene kunststof die door een simpel motortje in alle mogleijke richtingen gestuurd wordt en dus voortdurend verandert.
Poppy(2010) draait op gezette tijden om zijn as. Door de snelheid waait de vorm open als een klaproos of als een opwaaiende zomerjurk.
Saskia Noor van Imhoff(1982, Canada) maakt bijzondere installaties. Een combinatie van abstracte schilderijen met planten, objecten en lichtbakken.  Het lijkt over tentoonstellen en over verzamelen te gaan. Door de gewijde sfeer die opgeroepen worden door de opstelling doet het geheel aan een archeologische verzameling denken of aan een aantal grafmonumenten.

Jan Nieuwenhuijs (1922-1986 NL) hoorde bij de Cobragroep, maar ging daarbinnen zijn eigen gang, wat betekende dat hij ook invloeden uit Dada En het Surrealisme toeliet in zjn werk. Hij maakte schilderijen en tekeneningen. Als ondergrond voor zijn tekeningen gebruikte hij alle mogleijke soorten papier. om de broze tekeningen te verstevigen plakte hij ze op uitgescheurde boekpagina's.
In de Cobratijd kwamen vooral dieren op zijn werken voor. Later zoemde hij in op de erotiek en het vrouwenlichaam. Hij zei dat zijn werken zo veel verschillen omdat zijn gevoel hem bepaalde kanten opdreef en mijn gevoelens kunnen nogal verschillen. zijn complete werk is te vinden op jannieuwenhuys.com

Evi Vingerling(1979, NL) schildert eerst monochrome achtergronden in vaak warme kleuren.
Dan schildert zij de voorwerpen of figuren met een voorkeur voor alledaagse onderwerpen. in haar recente werk zijn dat kamerplanten en bloembladen, etc.No comments: