My Blog List

Saturday, November 15, 2008

Theater - Don't Hit Mamma Go big or Go home

Don't Hit Mamma schrijft in de aankondiging dat de voorstelling gaat over jezelf presenteren. Je moet in jezelf geloven. Zelfvertrouwen hebben. Anders kan je maar beter thuisblijven. De straat vraagt om sterke persoonlijkheden.
Wat krjgen we te zien. Een zestal dansers met diverse uitheemse kenmerken.
Een mc praatte het programma aan elkaar, de dansers lieten hun kunstje zien.
Geen lijn, geen verhaal, geen kop of staart. Een rommelige schooluitvoering.
Bah, wat een amateurisme.

No comments: