My Blog List

Tuesday, August 12, 2014

RICHARD HAMILTON IN REYA SOPHIA MADRID


Voor het eerst zoveel werken van Richard Hamilton(1922-2011) bij elkaar gezien. Naast de bekende collages en multiples van het Guggenheimmuseum zijn er vroegere werken te zien die abstract-expressief lijken. uit de video's die op diverse plekken draaien, komt Hamilton over als een aimabele man die helder formuleert met de nodige ironie. je merkt dat hij bijna 40 jaar heeft lesgegeven. Zijn lessen in vormgeving(in de architectuur) trokken veel kunststudenten, waaronder Hockney.
Zijn belangstelling voor interieurs blijkt uit veel werken. Hij was ook een onderzoeker. Met name druktechnieken en fotografie hadden zijn interesse en ook dat heeft geleid tot interessante werken.

MAN, MACHINE AND MOTION (1955) WAS DE EERSTE EXPOSITIE DOOR HAMILTON SAMENGESTELD . DE CRITICI WAREN WOEDEND: UITVERGROTE FOTO'S EN TEKENINGEN UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN HOREN NIET IN EEN MUSEUM THUIS.

JUST WHAT IS IT THAT MAKES TODAY'S HOME SO DIFFERENT, SO APPEALING?(1956).
HAMILTON MAAKTE DEZE COLLAGE VOOR DE EERSTE TENTOONSTELLING VAN DE INDEPENDENT GROUP IN HET ICA. VELEN ZIEN DIT WERK ALS HET BEGIN VAN DE POP ART.

IN 1952 HAD RICHARD AL KENNIS GEMAAKT MET DE GREEN BOX VAN DUCHAMP, WAARIN VELE DOCUMENTEN VERZAMELD ZIJN DIE TE MAKEN HEBBEN MET DUCHAMP'S MEESTERWERK THE BRIDE STRIPPED BARE BY HER BACHELORS, DAT BEKEND STAAT ONDER DE NAAM LA GRANDE FENETRE. DANK ZIJ HAMILTONS WERK VOOR HET ICA, THE INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ARTS, KON HIJ WERKEN AAN EEN UITGAVE VAN DE NOTITIES DIE DUCHAMP GEMAAKT HAD VOOR ZIJN FENETRE. HAMILTON KREEG DE GELEGENHEID OM VOOR DE TATE GALLERY EEN OVERZICHTSTENTOONSTELLING SAMEN TE STELLEN GEWIJD AAN DUCHAMP.
VOOR DIE EXPO MAAKTE HIJ EEN REPLICA VAN HET GRANDE FENETRE

SHE (1958) BETEKENDE EEN HERVATTING VAN DE WIJZE VAN WERKEN DIE HIJ AL EERDER HANTEERDE.
MIDDEN JAREN ZESTIG PRESENTEERDE HAMILTON EEN SERIE PRINTS OVER SWINGING LONDON. HIJ BEWERKTE DAARVOOR NIEUWSFOTO'S, ZOALS DEZE VAN MICK JAGGER EN ROBERT FRASER( ZIJN GALERIEHOUDER) DIE OPGEPAKT ZIJN VANWEGE HET IN BEZIT HEBBEN VAN DRUGS.


IN DIEZELFDE TIJD REALISEERDE HIJ HET FUN HOUSE,  EEN INSTALLATIE MET COLLAGES, SCHILDERINGEN, FILMFRAGMENTEN, ETC.

IN 1970 KREEG HIJ EEN UITNODIGING VOOR EEN EXPO IN HET GUGENHEIM MUSEUM. DAT BRACHT HEM TOT EEN SERIE WERKEN DIE DE TYPISCHE BOUW VAN HET GEBOUW TOONDEN.
IN 1992 KREEG HIJ WEER EEN TENTOONSTELLING IN HET GUGGENHEIM, DUS MAAKTE HIJ EEN NIEUWE SERIE. NU RELIEFBEELDEN IN DIVERSE KLEUREN.
HIJ HEEFT ALTIJD MET VORMGEVING EN WOORDEN GEWERKT. VAAK IN OPDRACHT (POSTERS, ETC.)
MAAR OOK IN VRIJ WERK, ZOALS DIT EPIPHANY (1964)
EN ADVERTISEMENT(1975), WAARVOOR HIJ HET LOGO VAN HET FRANSE  DRANKENMERK RICARD GEBRUIKTE.


HAMILTON WAS EEN ENTHOUSIAST GEBRUIKER VAN POLAROIDS. HIJ VROEG ZICH AF OF JE AAN FOTO'S KON ZIEN WELKE KUNSTENAAR DE FOTO HAD GEMAAKT. DAARVOOR LIET HIJ ZICH DOOR DIVERSE SCHILDERS FOTOGRAFEREN. HET MEEST INTRIGEREND WAS BACON'S FOTO. DAT INSPIREERDE  RICHARD TOT HET MAKEN VAN COLLAGEPORTRETTEN, ZOALS DEZE BACON.
DE DIGITALE FOTOGRAFIE INSPIREERDE HEM TOT EEN VOLGENDE SERIE. EIGEN PORTRETTEN VOORZIEN VAN VERF.

ZIJN VOORLIEFDE VOOR VORMGEVING KOMT OOK TOT UITING IN DEZE INSTALLATIE, WAAR HIJ EEN INTERIEUR SAMENSTELT DOOR EVEN GROTE GLANZENDE PLASTIC PLATEN OP TE HANGEN.

??
TIJDENS ZIJN WERKZAME LEVEN HEEFT HIJ HERHAALDELIJK WERKEN GEMAAKT WAAR HIJ INTERIEURS SAMENSTELDE EN ER KNIPSELS IN PLAKTE.


ZIJN LAATSTE WERKEN ZIJN INTERIEURS( FOTO'S VAN  EIGEN HUIS), DIGITAAL BEWERKT EN DAARIN HALFBLOTE VROUWEN DIE NIET WETEN DAT ZE GEZIEN WORDEN.


No comments: