My Blog List

Thursday, March 03, 2011

SURREELE FOTOGRAFIE IN BOYMANS

26 februari 2011

Uit de eigen collectie toont Boymans een serie foto's onder de noemer Surrealisme.
Aansluitend bij de grote collectie Surrealisme met het accent op Salvoador Dali heeft het museum ook fotografie verzameld die op de een of andere wijze de werkelijkheid weergeeft op een wijze die aansluit bij het surreele. of dat voor alle foto's geldt mag worden betwijfeld. Paul Kooiker lijkt toch vooral realist. Bellmer en Elenbaas werken met poppen, Van LAmsweerde en Sylmans bewerken hun opnamen digitaal.
WALLY ELENBAAS

WALLY ELENBAAS

INEZ- PAUL KOOIJKER
INEZ VAN LAMSWEERDE

JEUX DE LA POUPEE -HANS BELLMER

RANANIM- SYLVIE ZIJLMANS

No comments: