My Blog List

Tuesday, December 30, 2014

NEW HORIZONS -BRUNO VAN DEN ELSHOUT Panorama Mesdag

Het idee is goed. De zee verandert voortdurend door tijd, weer en vooral licht. Bruno van der Elshout installeerde boven op een hotel een installatie die het mogelijk maakte om 1 jaar lang elk uur een foto te maken van hetzelfde zicht op de horizon. Overdag was de sluitingstijd afgesteld op 0,4 seconde en na zonsondergang werd deze 4 seconde. Het leverde een enorme massa foto's op, meer dan 8000.
De opzet was van het begin af aan een presentatie in boekvorm. Al snel viel de beslissing om het boek zodanig in te binden dat de bladzijden een plat vlak vormen. Hierdoor werd het mogelijk om de foto's twee bladzijden groot af te drukken zonder dat er een vervelende vouw aanwezig is.
Het boek is er en een aantal foto's daaruit zijn op groot formaat te zien in de zijzalen van Panorama Mesdag in Den Haag. Het is een genot om de vele kleuren te zien die de Noordzee voor Kijkduin kan aannemen. Sommige zijn duidelijke natuuropnames, andere neigen naar kleurvelden als Rothko ze maakte.
De foto's zijn fantastisch. Het boek, helaas, niet. Er is gekozen om de foto's in diverse groottes af te drukken op dubbele pagina's. Soms staat er 1 foto op de dubbele pagina, soms zijn het er 6 of 8.
Als het meer foto's zijn, dan is er wel een beeldrijm te ontdekken. toch werkt het niet. De gedachtengang is waarschijnlijk geweest dat er veel foto's te zien moesten zijn. Naar mijn idee had het een sterker boek opgeleverd als er gekozen was voor minder foto's maar dan wel op het groots mogelijke formaat. Een tweede punt van kritiek is de keuze van het papier. Nu ziet het er goedkoop uit. De foto's zijn flets en lijken afgedrukt op een overjarige printer. Een gemiste kans.


No comments: